ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Modernizacja ul. Dworcowej i Głównej w Biskupicach w zakresie...

PROJEKTOWANIE: Modernizacja ul. Dworcowej i Głównej w Biskupicach w zakresie ścieżek rowerowych i kanalizacji deszczowej / 2017

PROJEKTOWANIE: Modernizacja ul. Dworcowej i Głównej w Biskupicach w zakresie ścieżek rowerowych i kanalizacji deszczowej / 2017

07.12.2017 podpisaliśmy kontrakt z firmą COLAS Polska Sp. z o.o. w Palędziach k/Poznania na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Modernizacja ul. Dworcowej i Głównej w Biskupicach w zakresie ścieżek rowerowych i kanalizacji deszczowej”.

W ramach zlecenia przygotowane będą dokumentacje projektowa i budowlana wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu „Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Biskupicach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.