ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Odwodnienie ul. Koszalińskiej w Poznaniu / 2016 - 2017

PROJEKTOWANIE: Odwodnienie ul. Koszalińskiej w Poznaniu / 2016 - 2017

16.09.2016 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań – Zarządem Dróg Miejskich w na Opracowanie dokumentacji dla odwodnienia powierzchniowego fragmentu pasa drogowego ulicy Koszalińskiej w Poznaniu.

W ramach zadania inwestycyjnego na opracowanie czterech egzemplarzy dokumentacji dla odwodnienia powierzchniowego fragmentu pasa drogowego ulicy Koszalińskiej w rejonie przystanku autobusowego i zjazdu na ogródki działkowe powstaną: projekt wykonawczy, pozwolenie wodnoprawne, specyfikacje, przedmiary, kosztorys inwestorski.