ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: „Opinia techniczna dla hipermarketu zlokalizowanego przy Al....

PROJEKTOWANIE: „Opinia techniczna dla hipermarketu zlokalizowanego przy Al. Wincentego Witosa w Rzeszowie” / 2017 - 2018

PROJEKTOWANIE: „Opinia techniczna dla hipermarketu zlokalizowanego przy Al. Wincentego Witosa w Rzeszowie” / 2017 - 2018

01.12.2017 podpisaliśmy kontrakt z firmą IMMO SI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na wykonanie opinii technicznej dotyczącej obiektu "bi1" - hipermarketu zlokalizowanego przy Al. Wincentego Witosa w Rzeszowie.

Zlecenie wykonywane będzie w dwóch etapach, w ramach których sporządzone zostaną trzy raporty, w tym jeden wstępny i dwa końcowe (po każdym z etapów). Prace obejmować będą różnego rodzaju pomiary, inwentaryzację, badania laboratoryjne, wiercenia pilotażowe i geotechniczne, a także analizę materiałów archiwalnych.