ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Opracowanie dokumentacji optymalizacji systemu mieszania osadu...

PROJEKTOWANIE: Opracowanie dokumentacji optymalizacji systemu mieszania osadu przefermentowanego - Oczyszczalnia Ścieków Hajdów / 2016

PROJEKTOWANIE: Opracowanie dokumentacji optymalizacji systemu mieszania osadu przefermentowanego - Oczyszczalnia Ścieków Hajdów / 2016

14.11.2016 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej optymalizacji systemu mieszania osadu przefermentowanego w zbiornikach buforowych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizowaną Inwestycją. Niniejszy Projekt obejmuje wykonanie:

  • niezbędnych obliczeń dla doboru urządzeń;
  • doboru mieszadeł w dwóch zbiornikach buforowych, mających na celu eliminację sedymentacji osadów w komorach;
  • projektu wykonawczego instalacji zasilającej dodatkowe urządzenia;
PROJEKTOWANIE: Opracowanie dokumentacji optymalizacji systemu mieszania osadu przefermentowanego - Oczyszczalnia Ścieków Hajdów / 2016
  • projektu wykonawczego dodatkowych pomostów roboczych;
  • projektu wykonawczego otworów rewizyjnych w ścianach zbiorników DN 800, umożliwiających wykonywanie prac konserwacyjnych wewnątrz komór;
  • projektu wykonawczego przebudowy opasek wokół zbiorników buforowych pod kątem możliwości transportu urządzeń do ich montażu;
  • kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji (rurociągi, armatura, insta­lacje elektroenergetyczne itp.), w tym:
  • sprawowanie nadzoru autorskiego.