ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy drogi...

PROJEKTOWANIE: Opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy drogi krajowej nr 12 na odc. Żagań - Szprotawa / 2024

PROJEKTOWANIE: Opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy drogi krajowej nr 12 na odc. Żagań - Szprotawa / 2024

30.11.2023 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Zielona Góra na “Opracowanie dokumentacji technicznej w podziale na 2 zadania (nam przypadło 1):

  • cz. 1: Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odc. Żagań - Szprotawa
  • cz. 2: Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odc. Żary - Żagań”.

Lokalizacja inwestycji to gm. Żary i Żagań w woj. lubuskim. Długość projektowanego odcinka: ok. 11,3km.

Przedmiot zamówienia (cz. 1) obejmuje wykonanie opracowanie dokumentacji technicznej wraz z:

  • uzyskaniem uzgodnienia LWKZ przed przystąpieniem do prac projektowych z uwagi na kolizję z zabytkiem wpisanym do wojewódzkiej ewidencji zabytków (aleja lipowa w m. Chrobrów),
  • opracowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) i uzyskaniem ww. decyzji,
  • opracowaniem materiałów do decyzji pozwolenie wodnoprawne i uzyskaniem ww. decyzji,
  • opracowaniem materiałów do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z uzyskaniem decyzji ZRID,
  • udzielaniem odpowiedzi na etapie procedury przetargowej dot. wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych,
  • pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych.