ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Opracowanie koncepcji przebudowy sieci kanalizacji ściekowej...

PROJEKTOWANIE: Opracowanie koncepcji przebudowy sieci kanalizacji ściekowej (sanitarnej) oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie zakładu producenta art. chemicznych / 2021

19.04.2021 podpisaliśmy kontrakt z międzynarodową firmą zajmującą się produkcją artykułów chemicznych gospodarstwa domowego i farmaceutyków na opracowanie koncepcji przebudowy sieci kanalizacji ściekowej (sanitarnej) oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie zakładu tego producenta.

Specjaliści z SAFEGE będą odpowiedzialni za:

  • Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • Przeprowadzenie inwentaryzacji na terenie zakładu;
  • Opracowanie koncepcji przebudowy sieci kanalizacji ściekowej (sanitarnej) i sieci kanalizacji deszczowej w dwóch wariantach  ze wskazaniem występujących kolizji na tresie przebudowywanych sieci:
  • Opracowanie koncepcji posadowienia zbiorników retencyjnych, pompowni wód deszczowych, studni i komór (branża konstrukcyjna)
  • Opracowanie koncepcji zasilania 3 pompowni wód deszczowych, komory pomiarowej;
  • Opracowanie szacunku kosztów przebudowy sieci kanalizacji ściekowej i sieci kanalizacji deszczowej.