ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką...

PROJEKTOWANIE: Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków / 2022 - 2029

PROJEKTOWANIE: Paszkowianki

07.04.2022 podpisaliśmy kontrakt z Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Kontrakt ten obejmuje opracowanie przez nasze Biuro Projektów i Konsultingu koncepcji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy fragmentu drogi między DW 719 a węzłem trasy S8 Paszków - tzw. "Paszkowianki" - o długości ok. 5,5, km, klasie G w przekroju dwujezdniowym wraz z przepustami, mostami (most nad rzeką Zimna Woda i mosty nad rzeką Utrata) i wiaduktem (nad linią kolejową).

Zakres tej koncepcji obejmuje: branżę drogową (koncepcje układu drogowego, konstrukcje drogi, organizacja ruchu, sygnalizacja świetlna), branżę mostową (obiekty inżynierskie: nad linią kolejową, nad rzeką Utratą, nad rzeką Zimna Woda, przepusty), branżę sanitarną (odwodnienie drogi, zbiorniki retencyjne, rozwiązania kolizji, opracowanie operatów i uzyskanie decyzji wodonoprawnych), branżę elektroenergetycznę (rozwiązanie kolizji, oświetlenie oraz zasilanie sygnalizacji świetlnej), branżę telekomunikacyjną (koncepcja projektowa budowy kanału technologicznego, rozwiązania kolizji), branżę środowiskową (inwentaryzacja zieleni, inwentaryzacja przyrodnicza, karta informacyjna przedsięwzięcia, raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskowo, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), geodezję (opracowanie mapy do celów projektowych z ustaleniem granic, aktualizacja mapy), geologię (badania geologiczne, dokumentacja geotechniczna, geofizyka), inżynierię ruchu (analiza i pomiary ruchu, prognoza ruchu) oraz wykonanie filmu z drona.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie pruszkowskim, na terenie gmin Brwinów, Michałowice i Nadarzyn.