ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Podział dokumentacji projektowej i przetargowej budowy kanału...

PROJEKTOWANIE: Podział dokumentacji projektowej i przetargowej budowy kanału zbiorczego Placu Defilad w ramach „Zagospodarowania nowego centrum Warszawy" / 2018

PROJEKTOWANIE: Podział dokumentacji projektowej i przetargowej budowy kanału zbiorczego Placu Defilad w ramach „Zagospodarowania nowego centrum Warszawy

09.03.2018 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Stołecznym Warszawa na wykonanie podziału dokumentacji projektowej i przetargowej budowy kanału zbiorczego Placu Defilad w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Zagospodarowanie nowego centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN”.

Celem zadania inwestycyjnego jest stworzenie przestrzeni bardziej przyjaznej mieszkańcom oraz podniesienie atrakcyjności użytkowej i usługowej tej części Warszawy. Plac zostanie wyrównany względem poziomu ulicy Marszałkowskiej. Zniknie z jego powierzchni trybuna honorowa, a plac z zespołem fontann na środku stanie się miejscem organizacji dużych imprez masowych. Pod placem przewidziany jest parking podziemny.

Całość będzie się wpisywała w większy projekt pod nazwą „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy”.

PROJEKTOWANIE: Podział dokumentacji projektowej i przetargowej budowy kanału zbiorczego Placu Defilad w ramach „Zagospodarowania nowego centrum Warszawy

Niemal równo rok później, bo 05.03.2019 otrzymaliśmy od Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta pozytywne referencje dotyczące tego projektu. Klient podkreślił, że nasi specjaliści z SAFEGE Polska wraz z konsorcjantem uzyskali wszelkie niezbędne materiały wyjściowe do projektowania, wykonali projekt budowlany ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, wykonali  projekty wykonawcze, przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Warunków Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz kosztorysy inwestorskie, a także uzyskali wszystkie wymagane zatwierdzenia, uzgodnienia, opinie, ekspertyzy i sprawdzenia rozwiązań projektowych oraz dokumentów.

Jesteśmy niezwykle dumni, że mimo skomplikowania projektu udało nam się kolejny raz - również w oczach Klienta - wykazać profesjonalizmem, dużą operatywnością i zaangażowaniem w realizację kontraktu.