ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Pompownia ścieków i kanalizacja ściekowa - Warszawa,...

PROJEKTOWANIE: Pompownia ścieków i kanalizacja ściekowa - Warszawa, dzielnica Białołęka / 2015

PROJEKTOWANIE: Pompownia ścieków i kanalizacja ściekowa - Warszawa, dzielnica Białołęka / 2015

Kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na pełnienie nadzoru autorskiego i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy:

  • pompowni ścieków P3 wraz z dwoma przewodami tłocznymi przy ul. Kąty Grodziskie na terenie dzielnicy Białołęka m. st. Warszawa,
  • kanalizacji ściekowej na ul. Berensona, Kąty Grodziskie i w drogach dojazdowych do ul. Berensona i Kąty Grodziskie wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości na terenie dzielnicy Białołęka m. st. Warszawa.

Pełny tytuł projektu brzmi:

„Zadanie 1 – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pompowni ścieków P3 o wydajności Q=6l/s wraz z dwoma przewodami tłocznymi przy ul. Kąty grodziskie na terenie dzielnicy Białołęka m. St. Warszawa oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów;

Zadanie 2 – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji ściekowej fi 0,2 / 0,3 m lca 2465 m w ulicach Berensona, Kąty Grodziskie i w drogach dojazdowych do ul. Berensona i Kąty Grodziskie wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości na terenie dzielnicy Białołęka m. St. Warszawa oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów”