ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na...

PROJEKTOWANIE: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na Trasie Kórnickiej – odcinek między ul. Inflancką a przystankiem Os. Lecha po północnej stronie torów tramwajowych / 2022 - 2023 / 2022 - 2024

PROJEKTOWANIE: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na Trasie Kórnickiej – odcinek między ul. Inflancką a przystankiem Os. Lecha po północnej stronie torów tramwajowych / 2022 - 2023 / 2022 - 2024

12.12.2022 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań – Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na Trasie Kórnickiej – odcinek między ul. Inflancką a przystankiem Os. Lecha po północnej stronie torów tramwajowych”.

W zakres czynności objętych tym zadaniem wchodzą m.in.:

  • przygotowanie i opracowanie koncepcji przebiegu trasy rowerowej
  • rozpoznanie warunków gruntowych i opracowanie dokumentacji geotechnicznej
  • opracowanie projektu zagospodarowania terenu
  • opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla branży drogowej i elektrycznej
  • opracowanie inwentaryzacji zieleni
  • wykonanie projektu przesadzeń i nasadzeń rekompensacyjnych
  • przygotowanie projektu organizacji ruchu wraz oznakowaniem trasy
  • opracowanie dokumentacji przetargowej

Jest to kolejny już na przestrzeni ostatnich lat projekt realizowany przez nasz Zespół dla Miasta Poznania.

Główne założenia tego przedsięwzięcia to:

  • zwiększenie ilości bezpiecznych ścieżek rowerowych przy jednoczesnym zminimalizowaniu ich negatywnego wpływu na tereny zielone
  • zwiększenie dostępności terenów parkowych i miejsc wypoczynku poprzez przeprowadzenie przez ich tereny trasy rowerowej.