ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Projekt i budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i...

PROJEKTOWANIE: Projekt i budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa / 2016

PROJEKTOWANIE: Projekt i budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa / 2016

11.10.2016 podpisaliśmy kontrakt z COLAS Polska Sp. z o.o. na realizację Inwestycji pn.: „Projekt i Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą ode. Niedźwiedź - Zdunowo w ciągu SIO”.

W ramach niniejszego Zadania SAFEGE wykona następujące opracowania:

  • przygotowanie zoptymalizowanych przedmiarów robót budowlanych niezbędnych do realizacji kontraktu zgodnie z PFU we wszystkich branżach na podstawie wykonanej koncepcji;
  • aktualizację przedmiarów uwzględniającą odpowiedzi Zamawiającego przed terminem składania ofert.