ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Projekt koncepcyjny przebudowy ulicy Folwarcznej w Poznaniu /...

PROJEKTOWANIE: Projekt koncepcyjny przebudowy ulicy Folwarcznej w Poznaniu / 2014

PROJEKTOWANIE: Projekt koncepcyjny przebudowy ulicy Folwarcznej w Poznaniu / 2014

Kontrakt z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu na wykonanie projektu koncepcyjnego przebudowy ulicy Folwarcznej w Poznaniu wraz z opracowaniem mapy do celów projektowych i uzyskaniem warunków technicznych przebudowy urządzeń kolidujących w pasie drogowym

Zakres opracowania objął:

  • wskazanie przebiegu nowego odcinka ulicy Folwarcznej (na fragmencie zadania) oraz przedstawienie koncepcji przebudowy pozostałej części ulicy, 
  • koncepcję przebudowy odcinka ulicy Stalowej wraz z koncepcją ronda na skrzyżowaniu ulic Stalowa - Piwna,
  • zapewnienie przejazdu dla komunikacji publicznej (nowe przystanki autobusowe) oraz połączenie z istniejącym układem drogowym w rejonie ulicy Szwajcarskiej i nowej zajezdni tramwajowej na Franowie, a także połączenie istniejących ciągów pieszych z projektowanymi,
  • całość zadania objęła odcinek dwukierunkowej ulicy o długości ok. 2,5 km, z projektowaną jezdnią szer. 7 m, jednostronnym chodnikiem oraz jednostronną drogą rowerową.