ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Przebudowa 2 km sieci gazowej oraz 50 przyłączy w...

PROJEKTOWANIE: Przebudowa 2 km sieci gazowej oraz 50 przyłączy w Złotokłosie / 2019

PROJEKTOWANIE: Przebudowa 2 km sieci gazowej oraz 50 przyłączy w Złotokłosie / 2019

26.08.2019 podpisaliśmy kontrakt z Polską Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na wykonanie projektu przebudowy sieci gazowej w ramach inwestycji: „Zadanie 3: wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy sieci gazowej w miejscowości Złotokłos, Gmina Piaseczno, ul. 3-go Maja, Lipowa”.

Polska Spółka Gazownictwa należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG zajmuje się transportem paliw gazowych siecią dystrybucyjną zarówno do odbiorców końcowych, jak i sieci innych operatorów lokalnych.

Realizowany projekt polega na wykonaniu dokumentacji projektowej i  uzyskaniu niezbędnych uzgodnień, a także sprawowaniu nadzoru autorskiego nad przebudową ponad 2 km gazociągu (MOP 0,5 MPa) oraz 50 sztuk przyłączy.