ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Przebudowa drogi i budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi...

PROJEKTOWANIE: Przebudowa drogi i budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 662 na odcinku Augustów – Suwałki” / 2022 - 2024

PROJEKTOWANIE: Przebudowa drogi i budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 662 na odcinku Augustów – Suwałki” / 2022 - 2024

08.06.2022 podpisaliśmy kontrakt z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 662 na odcinku Augustów – Suwałki”.

Zakres usług ekspertów SAFEGE obejmie projektowanie wraz z nadzorem autorskim, w tym m.in.:

  • organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach związanych z przedmiotem zamówienia
  • uzyskanie wymaganych opinii, warunków, uzgodnień, zezwoleń, decyzji i innych dokumentów oraz pokrycie związanych z tym kosztów
  • sprawdzenie wszystkich rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów
  • informowanie Zamawiającego o wszelkich wystąpieniach do podmiotów trzecich w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
  • wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych w terminie 2 miesięcy od daty uzyskania ostatecznej decyzji ZRID
  • świadczenia usługi nadzoru autorskiego

Inwestycja obejmuje odcinek drogi o długości ok. 22 km. Jest to druga współpraca z tym klientem. Pierwszy projekt dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku to: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa”. Nowa inwestycja znacząco zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i wpłynie pozytywnie na rozwój regionu. Budowa ścieżki rowerowej zaspokoi nie tylko ruch miejscowy, ale również umożliwi turystom bezpieczne podróżowanie, np. do Doliny Rospudy. Będzie to jednocześnie połączenie szlaku Green Velo z trasą na Płociczno.

PROJEKTOWANIE: Przebudowa drogi i budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 662 na odcinku Augustów – Suwałki” / 2022 - 2024

KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 a odcinku Augustów - Suwałki - po więcej informacji KLIKNIJ TUTAJ.

Terminy i miejsce konsultacji:

  • 16 listopada 2022 r. godz. 9:30 – dla mieszkańców gminy Nowinka
  • 17 listopada 2022 r. godz. 9:30 – dla mieszkańców gminy Augustów oraz gminy Suwałki