ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Przebudowa fragmentu ulicy Św. Marcin w Poznaniu / 2019

PROJEKTOWANIE: Przebudowa fragmentu ulicy Św. Marcin w Poznaniu / 2019

PROJEKTOWANIE: Przebudowa fragmentu ulicy Św. Marcin w Poznaniu / 2019

25.01.2019 podpisaliśmy - w konsorcjum ze spółką Graph’it - kontrakt z Miastem Poznań reprezentowanym przez Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z inwentaryzacją i uzyskaniem niezbędnych decyzji budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do Al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z Al. Niepodległości oraz Towarową”.

Skrzyżowanie ul. Św. Marcin, Al. Niepodległości i ul. Towarowej jest jednym z newralgicznych miejsc Programu Centrum (którego pełna nazwa brzmi: Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa), którego celem jest odnowa znaczącej części śródmieścia Poznania.

Przebudowie ulegnie układ komunikacyjny, w wyniku którego powstaną prawoskręt dla tramwaju z ul. Towarowej w ul. Św. Marcin oraz nowy przystanek tramwajowy. Odnowiona także zostanie nawierzchnia drogowa oraz infrastruktura podziemna. Indywidualny ruch samochodowy zostanie ograniczony na rzecz transportu publicznego, ruchu pieszego i rowerowego.

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.