ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Przebudowa mostu kolejowo - drogowego na rzece Bóbr i dróg...

PROJEKTOWANIE: Przebudowa mostu kolejowo - drogowego na rzece Bóbr i dróg dojazdowych w ciągu” w Świętoszowie, m. Pstrąże / 2024

PROJEKTOWANIE: Przebudowa mostu kolejowo - drogowego na rzece Bóbr i dróg dojazdowych w ciągu” w Świętoszowie, m. Pstrąże / 2024

13.11.2023 podpisaliśmy kontrakt ze Skarbem Państwa - Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Zielonej Górze na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej mostowej i kolejowej nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego “Przebudowa mostu kolejowo - drogowego na rzece Bóbr i dróg dojazdowych w ciągu” w Świętoszowie / m. Pstrąże.

W ramach tego projektu przewiduje się wykonanie, tj. zaprojektowanie i budowę wiaduktu kolejowego z odcinkami dojazdowymi wraz z uzyskaniem decyzji i pozwoleń. Wiadukt ten będzie łącznikiem kolejowym między punktem ładunkowym a linią kolejową 275 Wrocław Muchobór - Gubinek.