ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Przebudowa Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie / 2016 -...

PROJEKTOWANIE: Przebudowa Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie / 2016 - 2017

PROJEKTOWANIE: Przebudowa Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie / 2016 - 2017

29.07.2016 podpisaliśmy umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. na Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla kontraktu nr 5 "Przebudowa OŚ Hajdów - inwestycje sieciowe" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla kontraktu nr 5 – „Przebudowa OŚ Hajdów – inwestycje sieciowe” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji, w oparciu o „Koncepcję wariantową modernizacji oczyszczalni z elementami audytu technologicznego i energetycznego oraz częścią kosztową” zrealizowaną w ramach konkursu XII pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji planowanych w Lublinie w latach 2016 – 2020” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, PRIORYTET: I Gospodarka wodno-ściekowa, DZIAŁANIE: 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

PROJEKTOWANIE: Przebudowa Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie / 2016 - 2017

Dokumentacja projektowa obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja sieci kanalizacyjnych: sanitarnej i deszczowej:

  • przebudowa kanalizacji sanitarnej (długość kanalizacji 1959 m, średnice od DN200 do DN800 mm wraz ze studniami systemowymi DN 1,2 do DN 1,8 m),
  • przebudowa kanalizacji deszczowej (długość kanalizacji 2123 m, średnice od DN300 do DN500 mm wraz ze studniami systemowymi DN 0,6 do DN 1,5 m, przepompownią ścieków i kanałem tłocznym DN160 mm).

2. Budowa drugiej nitki rurociągu dosyłowego osadu:

  • budowa drugiej nitki rurociągu DN250 długości ok. 300 m, wyposażonego w studnie rewizyjne do ciśnieniowego czyszczenia przewodu i modernizacja (montaż studni ciśnieniowych do czyszczenia instalacji ) istniejącego przewodu tłocznego DN 250.