ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Przebudowa ulicy Folwarcznej w Poznaniu – prace projektowe /...

PROJEKTOWANIE: Przebudowa ulicy Folwarcznej w Poznaniu – prace projektowe / 2015 - 2017

PROJEKTOWANIE: Przebudowa ulicy Folwarcznej w Poznaniu – prace projektowe / 2015 - 2017

Kontrakt z Miastem Poznań, w imieniu i na rzecz którego działają Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Folwarcznej w Poznaniu – prace projektowe”.

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy ul. Folwarcznej oraz Stalowej na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. Piwnej w Poznaniu.

PROJEKTOWANIE: Przebudowa ulicy Folwarcznej w Poznaniu – prace projektowe / 2015 - 2017

Prace projektowe obejmują m.in.:

  • wykonanie połączenia ul. Folwarcznej z ul. Szwajcarską (z przebudową fragmentu ul. Szwajcarskiej) poprzez wykonanie skrzyżowania zwykłego;
  • przebudowę ul. Folwarcznej na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. Piwnej;
  • przebudowę ul. Stalowej od ul. Folwarcznej do ul. Piwnej;
  • przebudowę skrzyżowania ul. Piwnej, Kobylepole i Stalowej na skrzyżowanie typu rondo;
  • wykonanie małego ronda na połączeniu ul. Stalowej i Folwarcznej;
  • wykonanie zjazdów, zatok autobusowych i miejsc postojowych w rejonie projektowanego pasa drogowego;
  • wykonanie chodnika oraz ścieżki rowerowej wzdłuż projektowanego odcinka drogi;
  • przystosowanie przestanków i przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych.