ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Przebudowa ulicy w Gorzowie Wlkp. / 2016 -2017

PROJEKTOWANIE: Przebudowa ulicy w Gorzowie Wlkp. / 2016 -2017

06.09.2016 podpisaliśmy kontrakt z Urzędem Miasta Gorzowa Wlkp. na:

Część I: wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Jagiełły w Gorzowie Wlkp. oraz złożenie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowalnych,

Część II: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi, w dalszej kolejności uzyskanie prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalającej na prowadzenie robót na podstawie powyższej dokumentacji, wykonanie dokumentacji geodezyjnej po uzyskaniu decyzji ZRID oraz pełnieniem nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji wraz z okresem gwarancji i rękojmi określonym dla Wykonawcy Robót.

Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot umowy obejmuje m.in.:

  • budowę jezdni wraz z odwodnieniem;
  • przebudowę istniejących zjazdów, przejazdów, chodników i sieci uzbrojenia podziemnego;
  • projekt budowy/przebudowy kanalizacji deszczowej;
  • przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową w zakresie koniecznych korekt geometrii oraz robót nawierzchniowych;
  • przebudowę przejść dla pieszych i dojść do przystanków komunikacji zbiorowej oraz dostosowanie przejść dla osób niepełnosprawnych w tym niedowidzących;
  • projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych;
  • przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (m.in.: energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, gazowych);
  • projekt przebudowy oświetlenia;
  • projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez organ właściwy do zarządzania ruchem drogowym, który będzie zawierał m. in. analizę i aktualizację sygnalizacji świetlnej;
  • projekt zagospodarowania w zakresie terenów zielonych.
Zobacz zdjęcia
Wizualizacja nowego centrum Gorzowa Wlkp. Wizualizacja nowego centrum Gorzowa Wlkp. Wizualizacja nowego centrum Gorzowa Wlkp. Wizualizacja nowego centrum Gorzowa Wlkp. Wizualizacja nowego centrum Gorzowa Wlkp. Wizualizacja nowego centrum Gorzowa Wlkp. Wizualizacja nowego centrum Gorzowa Wlkp.