ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Przyłączenie nowych odbiorców energii elektrycznej w...

PROJEKTOWANIE: Przyłączenie nowych odbiorców energii elektrycznej w Puszczykowie i Nowych Skalmierzycach / 2017 - 2018

PROJEKTOWANIE: Przyłączenie nowych odbiorców energii elektrycznej w Puszczykowie i Nowych Skalmierzycach / 2017 - 2018

22.08.2017 podpisaliśmy kontrakt z PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. we Wrocławiu na opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych dla zadań:

  • Zadanie nr 2: Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej AS TRADE OIL – Zakład produkcyjno – rzemieślniczy w Nowych Skalmierzycach (wzrost mocy z 25 na 50kW);
  • Zadanie nr 3: Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej – budynek handlowy przy ul. Moniuszki na działce nr 252/8 oraz 252/7 w m. Puszczykowo gm. Puszczykowo.

W zakres zadań wchodzi zaprojektowanie:

  • złącza kablowo – pomiarowego w granicy działki podmiotu przyłączanego dostosowanego do układu pomiarowego półśredniego,
  • linii kablowej nN YAKY 4x240mm2 o dł. ok. 150 m (w tym przecisk pod torami i drogą o łącznej dł. 80 m), między stacją transformatorową ST149/1, a złączem ZKP w granicy działki podmiotu przyłączanego,
  • układu pomiarowego w złączu kablowo - pomiarowym ZKP,
  • wymiany i koncepcji wymiany transformatora 100kVA na 250kVA w stacji ST 149/1 149,673 km linii kolejowej Wrocław – Poznań,
  • wkładek bezpiecznikowych w polu transformatorowym rozdzielnicy SN,
  • sprawdzenie, czy transformator 250kVA jest wystarczający do zasilania wszystkich odbiorców stacji ST 149/1.