ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Boczów – Pniów / 2019...

PROJEKTOWANIE: Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Boczów – Pniów / 2019 - 2023

PROJEKTOWANIE: Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Boczów – Pniów / 2019 - 2023

12.03.2019 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Zielonej Górze na opracowanie dokumentacji technicznej dla "Remontu drogi krajowej nr 92 na odcinku Boczów – Pniów z wyłączeniem wiaduktu nad koleją” w ramach projektu przebudowy drogi krajowej nr 92 na odcinku Boczów – Torzym.

PROJEKTOWANIE: Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Boczów – Pniów / 2019 - 2023

Kompleksowa dokumentacja techniczna, którą przygotujemy, będzie obejmować m.in. dostosowanie drogi do nośności 11,5 t/oś, poprawę warunków odwodnienia drogi, regulację poboczy, budowę kanału technologicznego wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych.

Eksperci z SAFEGE przygotują także dokumentację przetargową dla przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia publicznego, pozwalającego na wyłonienie wykonawcy opisywanego zadania.

Droga krajowa nr 92 przebiega przez województwa lubuskie, łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie i ma ok. 472 km, zaś projektowany odcinek - około 5 km.