ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje – granica...

PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje – granica woj. Wielkopolskiego / 2018

PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje – granica woj. Wielkopolskiego / 2018

28.12.2018 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje – granica woj. Wielkopolskiego”.

Inwestycja dotyczyć będzie ponad 12 km trasy. Dokumentacja projektowa obejmie m.in. niezbędne poszerzenie jezdni, remont oraz wzmocnienie nawierzchni, przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi, przebudowę poboczy, budowę i przebudowę odwodnienia drogi, oraz remont dwóch mostów w mieście Lędyczek. Zbudowane też zostaną kładki dla pieszych i dla rowerów oraz przejścia dla pieszych.