ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz – Załęcze...

PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz – Załęcze / 2017 - 2020

PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz – Załęcze

27.10.2017 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz – Załęcze”.

Inwestycja obejmuje odcinek drogi od skrzyżowania ulic 1-go Maja i Sienkiewicza w Wąsoszu do połączenia z nowym odcinkiem drogi krajowej nr 36 zrealizowanym w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Kaczowo - Korzeńsko o łącznej długości ok. 7,8 km.