ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Skrzypaczowice –...

PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Skrzypaczowice – Osiek / 2020 - 2026

PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Skrzypaczowice – Osiek / 2020 - 2026

22.07.2020 SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce podpisała kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach na opracowanie dokumentacji projektowej – stadium projektu budowlanego / projektu wykonawczego dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Skrzypaczowice – Osiek wraz z uzyskaniem – w imieniu inwestora – decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim”.

W założeniu nadwiślańska droga krajowa numer 79 na odcinkach o łącznej długości około 42 kilometrów będzie miała dwa pasy ruchu po 3,5 metra szerokości, a po obu stronach opaski bitumiczne (0,5 metra).

Specjaliści z SAFEGE zajmą się odcinkiem o długości 9,9 km. Dokumentacja projektowa uwzględni m.in.:

  • rozbudowę drogi po istniejącym śladzie do parametrów jednojezdniowej drogi klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym)
  • zwiększenie nośności do 115 KN/oś
  • przebudowę/rozbudowę skrzyżowań, w tym wydzielenie lewoskrętów w zależności od potrzeb
  • przebudowę/budowę zatok autobusowych, chodników, odwodnienia
  • przebudowę istniejących zjazdów i budowę koniecznych dróg dojazdowych
  • budowę kanału technologicznego i urządzeń ochrony środowiska
  • przebudowę obiektów mostowych, przepustów, mediów
  • wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.