ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Skrzypaczowice –...

PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Skrzypaczowice – Osiek / 2020 - 2026

PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Skrzypaczowice – Osiek / 2020 - 2026

22.07.2020 SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce podpisała kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach na opracowanie dokumentacji projektowej – stadium projektu budowlanego / projektu wykonawczego dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Skrzypaczowice – Osiek wraz z uzyskaniem – w imieniu inwestora – decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim”.

W założeniu nadwiślańska droga krajowa numer 79 na odcinkach o łącznej długości około 42 kilometrów będzie miała dwa pasy ruchu po 3,5 metra szerokości, a po obu stronach opaski bitumiczne (0,5 metra).

Specjaliści z SAFEGE zajmą się odcinkiem o długości 9,9 km. Dokumentacja projektowa uwzględni m.in.:

  • rozbudowę drogi po istniejącym śladzie do parametrów jednojezdniowej drogi klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym)
  • zwiększenie nośności do 115 KN/oś
  • przebudowę/rozbudowę skrzyżowań, w tym wydzielenie lewoskrętów w zależności od potrzeb
  • przebudowę/budowę zatok autobusowych, chodników, odwodnienia
  • przebudowę istniejących zjazdów i budowę koniecznych dróg dojazdowych
  • budowę kanału technologicznego i urządzeń ochrony środowiska
  • przebudowę obiektów mostowych, przepustów, mediów
  • wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.