ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów –...

PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów – Kołobrzeg / 2017 - 2018

PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów – Kołobrzeg / 2017 - 2018

20.02.2017 podpisaliśmy kontrakt z Województwem Zachodniopomorskim, w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich na opracowanie dokumentacji dla dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów – Kołobrzeg”.

Położona w strefie nadgranicznej droga wojewódzka 102 na rozbudowywanym odcinku ok. 24,2 km łączy szereg miejscowości nadmorskich, w związku z czym w okresie letnim jest obciążona dużym ruchem drogowym.

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi na odcinku: przejazd kolejowy w Trzebiatowie (km 67+641) – Paliczyno – Gołańcz Pomorska – Kędrzyno – Bogusławiec – Błotnica – Zieleniewo – Kołobrzeg (km 91+800). W ramach niniejszej inwestycji odbędą się m.in. następujące prace:

  • wzmocnienie i remont istniejącej konstrukcji drogi, szczególnie w miejscach uszkodzeń strukturalnych;
  • poszerzenie jezdni;
  • wprowadzenie elementów spowolnienia ruchu;
  • zapewnienie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych;
  • weryfikacja przepustów wraz z oceną istniejącej kanalizacji deszczowej.