ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku Darłowo –...

PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa / 2017 - 2018

PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa / 2017 - 2018

20.02.2017 podpisaliśmy kontrakt z  Województwem Zachodniopomorskim, w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa”.

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi na odcinku od wylotu z Darłowa (km 33+865) do granicy województwa zachodniopomorskiego (km 56+498).

W ramach tego projektu odbędą się m.in. następujące prace:

  • wzmocnienie i remont istniejącej konstrukcji drogi, szczególnie w miejscach uszkodzeń strukturalnych poprzez wykonanie w zależności od potrzeb jednej lub dwóch warstw: wyrównawczej   i   wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz ścieralnej z SMA (wraz z badaniami istniejącej konstrukcji i podłoża: odwierty
  • i nośności drogi: ugięcia sprężyste);
  • poszerzenie jezdni – do szer. 7 m na odcinku szlakowym od Darłowa do granicy województwa zachodniopomorskiego i nie mniej niż 6,5 m w miejscowościach;
  • wprowadzenie elementów spowolnienia ruchu;
  • odtworzenie na całym odcinku istniejących rowów, zapewnienie ich drożności, likwidacja zastoisk wody oraz budowa nowych rowów;
  • zapewnienie jedno i obustronnych ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz przejść dla pieszych.