ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do...

PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 / 2017 - 2018

PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 / 2017 - 2018

16.01.2017 podpisaliśmy w konsorcjum z firmą BBF Sp. z o.o. kontrakt z firmą Skanska S.A. na pełnienie usługi Nadzoru Autorskiego i opracowanie pełnej dokumentacji projektowej w ramach Przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Inwestycja obejmuje w szczególności:

  • projekt zagospodarowania terenu;
  • projekt branży drogowej;
  • projekt branży sanitarnej w zakresie projektu odwodnienia ulicy (odcinki na terenie zabudowanym) oraz usunięcia kolizji z istniejąca infrastrukturą sanitarną (sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, sieć gazowa);
  • projekt branży elektrycznej w zakresie oświetlenia ulicznego oraz usunięcia kolizji z sieciami eN;
  • projekt branży teletechnicznej w zakresie usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz budowy odcinków nowej kanalizacji teletechnicznej;
  • projekty przebudowy 11 przepustów drogowych;
  • projekt inwentaryzacji zieleni wraz z projektem wycinki oraz projektem nowych nasadzeń opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego;
  • projekt lokalizacji stacji pogodowej i zasilania eN;
  • nadzory autorskie w trakcie realizacji robót.

Projekt jest współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.