ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w...

PROJEKTOWANIE: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu / 2017 - 2018

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

29.09.2017 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. na opracowanie studium wykonalności i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”.

Dzięki rozbudowie infrastruktury będzie można obsłużyć większą masę ładunkową, jak również duże promy o długości do 265 metrów. Modernizacja terminala przeładunkowego pozwoli na obsługę transportu intermodalnego, czyli wykorzystującego więcej niż jeden rodzaj transportu. Usługi przeładunkowe przy udziale transportu kolejowego wzrosną do poziomu 30 tys. TEU (standardowa pojemność kontenera). W związku z tym planowana jest także modernizacja istniejących torów kolejowych. Jest to przedsięwzięcie spójne z priorytetami UE, która kładzie duży nacisk na większe wykorzystanie przyjaznych środowisku środków transportu. Rozbudowa zwiększy także konkurencyjność polskich portów w stosunku do pobliskich portów niemieckich.