ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku...

PROJEKTOWANIE: Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Kołczygłowy – Borzytuchom / 2020 - 2021

PROJEKTOWANIE: Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Kołczygłowy – Borzytuchom / 2020 - 2021

14.10.2020 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Kołczygłowy – Borzytuchom”.

Specjaliści z naszego Biura Projektów i Konsultingu zajmą się stworzeniem kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej odcinek drogi wojewódzkiej nr 209 o długości około 15,1 km.

Przedmiot tego zadania obejmuje aktualizację / wykonanie m.in.:

 • Weryfikacji udostępnionej dokumentacji
 • Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (fakultatywnie)
 • Uzyskanie odstępstwa od czynności zakazanych odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów
 • Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów
 • Mapy do celów projektowych
 • Inwentaryzacji wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją
 • Inwentaryzacji istniejącej zieleni
 • Wizualizacji 3D
 • Projektu podziałów nieruchomości
 • Dokumentacji geotechnicznej
 • Analizy i prognozy ruchu
 • Audytu BRD
 • Uzyskanie zgłoszeń/decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym
 • Uzyskanie pozwoleń wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym na prowadzenie badań archeologicznych i ratowniczych
 • Projektu budowlanego
 • Projektu wykonawczego
 • Kosztorysu ofertowego i inwestorskiego
 • Studium wykonalności
 • Złożenie wniosku ZRID wraz z uzyskaniem decyzji ZRID
 • Udziału w postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych.

Dokumentacje projektowe będą służyć do określenia zakresu robót i opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.