ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w...

PROJEKTOWANIE: Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu / 2017

PROJEKTOWANIE: Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu / 2017

27.03.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" w Sierpcu Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji w ramach Projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” w zakresie gospodarki osadowej i gazowej.

Niniejsza Inwestycja w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowej obejmuje:

  • ocenę proponowanych przez Projektanta rozwiązań technicznych, technologicznych;
  • udzielanie bieżących konsultacji Zamawiającemu;
  • ocenę kompletności dokumentacji.