ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w projektowanej ulicy 8...

PROJEKTOWANIE: Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w projektowanej ulicy 8 Pułku Ułanów w Krakowie / 2019

PROJEKTOWANIE: Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w projektowanej ulicy 8 Pułku Ułanów w Krakowie / 2019

18.04.2019 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krakowie na wykonanie dokumentacji projektowej dla „Budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w projektowanej ulicy 8 Pułku Ułanów w Krakowie”. Od stycznia tego roku nasze krakowskie Biuro Projektów i Konsultingu opracowuje już dokumentację projektową dla budowy tej ulicy - więcej o projekcie.

W ramach dokumentacji, którą opracują nasi specjaliści z SAFEGE uwzględnimy:

  • budowę sieci wodociągowej na odcinku od włączenia do sieci wodociągowej po południowej stronie projektowanego ronda u zbiegu ulic Pszczelnej, Magnolii i Podhalańskiej do złączenia z istniejącą siecią wodociągową w ul. Obozowej
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od włączenia do kolektora ogólnospławnego „C’” w rejonie ulicy Pszczelnej do rejonu ulicy Karabuły.

Nowopowstająca ulica 8 Pułku Ułanów usprawni komunikację w Krakowie i cieszymy się, że nasi projektanci będą mieli wkład w polepszenie jakości życia Krakowian.