ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Sieci kanalizacyjne i wodociągowe wraz z przyłączami we...

PROJEKTOWANIE: Sieci kanalizacyjne i wodociągowe wraz z przyłączami we wsiach: Dawidy, Dawidy Bankowe, Janki, Sękocin Nowy, Słomin, Sękocin Las, Laszczki, Podolszyn Nowy, Rybie, Falenty, Falenty Nowe, Nowe Grocholice, Raszyn, na terenie Gminy Raszyn / 2014 - 2015

PROJEKTOWANIE: Sieci kanalizacyjne i wodociągowe wraz z przyłączami we wsiach: Dawidy, Dawidy Bankowe, Janki, Sękocin Nowy, Słomin, Sękocin Las, Laszczki, Podolszyn Nowy, Rybie, Falenty, Falenty Nowe, Nowe Grocholice, Raszyn, na terenie Gminy Raszyn / 2014 - 2015

Kontrakt z Gminą Raszyn na „Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych wraz z przyłączami we wsiach: Dawidy, Dawidy Bankowe, Janki, Sękocin Nowy, Słomin, Sękocin Las, Laszczki, Podolszyn Nowy, Rybie, Falenty, Falenty Nowe, Nowe Grocholice, Raszyn, na terenie Gminy Raszyn - z podziałem na 3 zadania”.
SAFEGE podpisała umowę w zakresie zadania 2:

  • Zadanie 2 - a) Projekt budowlany na wykonanie sieci kanalizacyjnej z odcinkami przyłączy do granicy działek we wsiach Falenty, Falenty Nowe, Janki - gmina Raszyn. Ta część składa się z 7 odrębnych projektów wykonawczych.
  • Zadanie 2 - b) Projekt budowlany na wykonanie sieci wodociągowej we wsiach Falenty, Falenty Nowe, Janki - gmina Raszyn. W ramach tej części wykonane zostaną 3 projekty wykonawcze.