ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Sieci wodociągowe dla „Adventure World Warsaw” w...

PROJEKTOWANIE: Sieci wodociągowe dla „Adventure World Warsaw” w miejscowości Tłuste k. Grodziska Mazowieckiego / 2012 - 2013

PROJEKTOWANIE: Sieci wodociągowe dla „Adventure World Warsaw” w miejscowości Tłuste k. Grodziska Mazowieckiego / 2012 - 2013

Kontrakt z  Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla ok. 8 km sieci wodociągowych, które powstaną w celu przyłączenia Parku Rozrywki „Adventure World Warsaw” zlokalizowanego w miejscowości Tłuste w pobliżu miasta Grodzisk Mazowiecki.

Grodzisk Mazowiecki będzie miał największy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej tematyczny park rozrywki o standardzie podobnym, jak Alton Towers w Wielkiej Brytanii, Efteling w Holandii czy Europa Park w Niemczech.