ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Suchy Las – Jelonek – Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż...

PROJEKTOWANIE: Suchy Las – Jelonek – Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Obornickiej od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej / 2022 - 2023

SEKTOR: projektowanie
PROJEKTOWANIE: Suchy Las – Jelonek – Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Obornickiej od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej / 2022 - 2023

02.08.2022 podpisaliśmy kontrakt z Lokalną Agencją Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Sp. z o.o. na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego „Suchy Las – Jelonek – Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Obornickiej od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej”.

Zadaniem specjalistów SAFEGE będzie wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego kompletu decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót budowlanych. Prace projektowe będą przebiegały na podstawie koncepcji wykonanej na zlecenie Gminy Suchy Las w zeszłym roku i zakładają budowę wygodnej i bezpiecznej trasy o długości 3 km z nawierzchnią ułożoną z masy bitumicznej.

Do dyspozycji mieszkańców zostaną zaprojektowane również elementy małej architektury takie jak kosze na śmieci, stacje naprawy rowerów czy wiaty z ławkami. Projektowana trasa ma poprawić bezpieczeństwo oraz komfort wszystkich użytkowników ul. Obornickiej i zaoferować mieszkańcom gminy kolejną alternatywę transportową.

Główne wyzwania na projekcie to przede wszystkim wielu interesariuszy, przez których grunty będzie przebiegała projektowana ścieżka i związana z tym konieczność wywłaszczeń gruntów.

Jest to już nasza druga współpraca z tym Klientem, z czego bardzo się cieszymy. Pierwsza obejmowała opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zadania pn. „Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku pasażerskim Poznań Suchy Las wraz z likwidacją przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej, cz. II”.