ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Usługi doradcze dla pozyskania i rozliczania dotacji dla max 3...

PROJEKTOWANIE: Usługi doradcze dla pozyskania i rozliczania dotacji dla max 3 Projektów w zakresie budowy/przebudowy sieci elektroenergetycznej w Małopolsce / 2022 - 2024

SEKTOR: energetyka
PROJEKTOWANIE: Usługi doradcze dla pozyskania i rozliczania dotacji dla max 3 Projektów w zakresie budowy/przebudowy sieci elektroenergetycznej w Małopolsce / 2022 - 2024

07.11.2022 podpisaliśmy kontrakt z firmąTAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie na świadczenie usług doradczych w celu "Pozyskania i rozliczania dotacji dla maksymalnie 3 Projektów w zakresie budowy/przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i nN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".

Projekt ma na celu zwiększenie możliwości sieci dystrybucyjnych w zakresie przyjęcia dodatkowej mocy z OZE, co ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Jest to ważny krok w obszarze walki ze zmianami klimatu.

Specjaliści SAFEGE będą w przypadku tego projektu dzielić się swoim bogatym doświadczeniem w obszarze zagadnień m.in.:

  • technicznych,
  • formalno-prawnych
  • finansowo-ekonomicznych.