ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji linii...

PROJEKTOWANIE: Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji linii zasilaczy trakcyjnych 3kV DC przy PT Piotrków Trybunalski / 2017 - 2018

PROJEKTOWANIE: Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji linii zasilaczy trakcyjnych 3kV DC przy PT Piotrków Trybunalski

31.10.2017 podpisaliśmy kontrakt z PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. na wykonanie usługi projektowej dla zadania „Modernizacja linii zasilaczy trakcyjnych 3kV DC przy PT Piotrków Trybunalski”.

W ramach niniejszej umowy przygotujemy kompletną dokumentację projektową zawierającą projekt z pozwoleniem na budowę wraz ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami, a także kosztorysy inwestorskie dla dwóch lokalizacji - „Gorzkowice I” i „Gorzkowice II”, które na długości ok. 200-300 m wychodzą poza tereny kolejowe i są zlokalizowane na działkach prywatnych.