ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy Szosy...

PROJEKTOWANIE: Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy Szosy Chełmińskiej w Toruniu / 2017 - 2018

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy Szosy Chełmińskiej w Toruniu

31.10.2017 podpisaliśmy kontrakt ze Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową najbardziej uczęszczanej i jednocześnie najbardziej zniszczonej w Toruniu ulicy, tj. Szosy Chełmińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wodociągową do skrzyżowanie z ul. Długą, łącznie z tymi skrzyżowaniami.

Niniejsze przedsięwzięcie stanowi jeden z elementów większego Projektu pn. „Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu”, który zakłada przebudowę jednego z najważniejszych elementów układu drogowego Torunia w relacji Północ – Południe, czyli tzw. Trasy Staromostowej.

W wyniku tej inwestycji przebudowany zostanie cały układ drogowy w celu dostosowania pasa dzielącego pod przyszły tramwaj. Usunięte zostaną kolizje sieci wskazane w projekcie graficznym. Docelowo droga ma mieć dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, z dodatkowymi poszerzeniami na skrzyżowaniach, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo wszystkich korzystających. W celu poprawy czytelności i bezpieczeństwa zaprojektowane zostanie również rondo w formie wyspy centralnej z sygnalizacją świetlną akomodacyjną, a na każdym przejściu dla pieszych wykonana zostanie sygnalizacja świetlna.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.