ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Wymiana rozdzielni w kompleksie logistycznym w Tychach / 2016

PROJEKTOWANIE: Wymiana rozdzielni w kompleksie logistycznym w Tychach / 2016

PROJEKTOWANIE: Wymiana rozdzielni w kompleksie logistycznym w Tychach / 2016

12.08.2016 podpisaliśmy kontrakt z MLP TEMP Sp. z o.o. na "Wykonanie dokumentacji projektowej dla pomieszczeń rozdzielni średniego i niskiego napięcia w budynku B2 w kompleksie logistycznym przy ul. Turyńskiej w Tychach”.

Dokumentacja ma objąć:

  • analizę możliwości zagospodarowania pomieszczeń sąsiednich do pomieszczenia rozdzielni średniego i niskiego napięcia na potrzeby przeniesienia rozdzielnicy średniego lub niskiego napięcia;
  • wykonanie projektu modernizacji rozdzielnicy średniego napięcia;
  • wykonanie projektu modernizacji rozdzielnic głównych niskiego napięcia;
  • wykonanie projektu modernizacji układów pomiarowych.

Wykonanie dokumentacji ma na celu umożliwienie bezpiecznego eksploatowania pomieszczeń rozdzielni średniego i niskiego napięcia budynku B2 w kompleksie logistycznym przy
ul. Turyńskiej w Tychach poprzez zapewnienie przestrzeni roboczej z istniejących 85 cm do 155 cm.