ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Kariera » Oferty pracy - POSZUKUJEMY Inżynier Rezydent

Inżynier Rezydent

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych i/lub specjalności inżynieryjnej mostowej i/lub specjalności drogowej i/lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i/lub sterowania ruchem kolejowym do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane
 • W ciągu ostatnich 10 lat zdobył minimum 5 lat doświadczenia w pracy przy realizacji projektów kolejowych/infrastrukturalnych realizowanych w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, w tym 2 lata doświadczenia na stanowisku Inżyniera Projektu lub Inżyniera Rezydenta lub 5 lat na stanowisku Inspektora Nadzoru
 • Dobra znajomość warunków kontraktowych FIDIC (żółty i czerwony)
 • Znajomość prawa budowlanego

 

Zakres:

 • Koordynacja prac zespołu Inżyniera
 • Współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego
 • Prowadzenie / współuczestniczenie/udział w prowadzeniu spotkań / narad, komisji
 • Sporządzanie pism, analiz sytuacyjnych oraz opinii
 • Tworzenie i aktualizacja dokumentów bazowych
 • Udział w zarządzanie procesem rozwiązywania roszczeń
 • Udział w zarządzanie kwestiami finansowymi w ramach Umowy na wykonanie robót budowlanych

 

Pracując z nami możesz liczyć na:

 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowej firmie
 • Przyjazną atmosferę i możliwość rozwoju

 

Pozostałe informacje:

 • Lokalizacja: woj. mazowieckie, podlaskie, łódzkie, świętokrzyskie
 • Data rozpoczęcia: jak najszybciej
 • Skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami / kandydatami

 

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, prosimy o wysłanie CV na adres: rekrutacja@suezpolska.pl

Prosimy również o dołączenie klauzuli informacyjnej.