ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Projekty | Projekt | INZYNIER KONTRAKTU: BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Odbudowa i modernizacja...

INZYNIER KONTRAKTU: BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Odbudowa i modernizacja niezamieszkałej kamienicy przy ul. Brzeskiej w Warszawie na cele mieszkaniowe i usługowe / 2016

BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Odbudowa i modernizacja niezamieszkałej kamienicy przy ul. Brzeskiej w Warszawie na cele mieszkaniowe i usługowe / 2016

07.07.2016 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bank S.A. oraz firmą MM SA Sp. z o.o. Sp. kMM SA Sp. z o.o. Sp. k na pełnienie funkcji Bankowego Inspektora Nadzoru i kontrolę przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na „Odbudowie i modernizacji niezamieszkałej kamienicy na cele mieszkaniowe i usługowe”. Kamienica zlokalizowana jest w dzielnicy Praga m.st. Warszawy, przy ul. Brzeskiej 18.

Przedsięwzięcie zakłada gruntowną renowację budynku wraz z wewnętrznym dziedzińcem według wytycznych konserwatora zabytków - z naciskiem na odtworzenie pierwotnego, późnosecesyjnego stylu kamienicy. Kamienica zostanie częściowo odbudowania i zmodernizowana na cele mieszkaniowe i usługowe. W budynku zaprojektowano pięćdziesiąt cztery lokale mieszkalne o powierzchni od 24 do 134 m2 oraz pięć lokali usługowych o powierzchni od 140 do 207 m2, w tym dwa lokale z witrynami od strony ul. Brzeskiej i Bazaru Różyckiego przeznaczone na funkcje usługowe, biurowe lub handlowe. Rewitalizacja kamienicy ma potrwać niespełna 2 lata.

W ramach niniejszej umowy SAFEGE realizuje raporty kontrolne przebiegu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w celu zatwierdzenia wypłat z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz przed uruchamianiem środków pieniężnych z przyznanego finansowania.