ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Most na rz. Bug w Małkini

Pozostałe Usługi

Oferujemy także wiele usług uzupełniających dla gmin:

 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Fotomapy
 • Efektywność energetyczna.

Przykłady:

 • „Opracowanie, przygotowanie do druku, druk i oprawę podręcznika przedstawiającego krok po kroku kluczowe etapy przygotowania projektu planowanego do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (od pomysłu do wyboru partnera prywatnego), w tym sposobu prawidłowego formułowania kontraktu PPP oraz przygotowanie i przeprowadzenie konferencji promującej w/w gotowy produkt”);
 • „Wykonanie mapy tematycznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla aglomeracji Wołomin i Kobyłka”.
Nasze projekty powiązane z sektorem:
 1. POMOC TECHNICZNA: "Degumming of rapeseed oil PROJECT" (odśluzowywanie oleju rzepakowego) w Leopoldovie na Słowacji / 2020
 2. INŻYNIER KONTRAKTU: Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie / 2019 - 2021
 3. INŻYNIER KONTRAKTU: Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych zakładów chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy / 2019 - 2020
 4. PROJEKTOWANIE: Przebudowa instalacji i urządzeń rozdzielnic R1 i R3 bocznicy kolejowej Warszawa Grochów / 2019
 5. PROJEKTOWANIE: Przebudowa instalacji i urządzeń rozdzielnic R1 i R3 bocznicy kolejowej Warszawa Grochów / 2019
 6. INŻYNIER KONTRAKTU: Wydanie Świadectw Wykonania oraz Wydanie Końcowych Świadectw Płatności dla „Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków Kujawy" i „Budowy kanalizacji w ulicach: Obozowej, Glogera i Wyciąskiej" / 2019
 7. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Kolno / 2018
 8. POMOC TECHNICZNA: Przygotowanie dokumentacji przetargowej modernizacji istniejącego bloku kogeneracyjnego oraz przeprowadzenie procedury przetargu / 2018
 9. INŻYNIER KONTRAKTU: Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie / 2012 - 2015
 10. POMOC TECHNICZNA: Dokumentacja dla realizacji programu integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru / 2016
 11. INZYNIER KONTRAKTU: BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Odbudowa i modernizacja niezamieszkałej kamienicy przy ul. Brzeskiej w Warszawie na cele mieszkaniowe i usługowe / 2016
 12. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód - Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście / 2016 - 2017
 13. INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Ocena projektu Budowy hali magazynowej stanowiącej rozbudowę zakładu produkcyjnego Dalian Talent Poland Sp. z o. o/ 2016 - 2017
 14. INŻYNIER KONTRAKTU: Roboty w zakresie IT dla projektu „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap I, odcinek Łódź Widzew – Łódż Fabryczna” / 2016 - 2018
 15. PRZYGOTOWANIE PODRĘCZNIKA: „Katalog Dobrych Praktyk Projektów Partnerstwa Publiczno - Prywatnego W Obszarze Turystyki” DLA MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI / 2016
 16. POMOC TECHNICZNA: Sprawdzenie instalacji i dokumentacji elektrycznej w magazynach w Pruszkowie / 2017
 17. INŻYNIER KONTRAKTU: Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu / 2017 - 2020
 18. INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierz / 2017 - 2018
 19. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Jawor / 2017 - 2023
 20. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Batowice – Podłęże / 2017 - 2021
 21. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice / 2018 - 2021
 22. POMOC TECHNICZNA: Analiza techniczna trasy tramwajowej do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 w Poznaniu / 2018
 23. INŻYNIER KONTRAKTU: Rewaloryzacja Rynku Łazarskiego w Poznaniu / 2018 - 2023
Zobacz zdjęcia
Pozostałe Usługi Pozostałe Usługi Pozostałe Usługi