ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Most na rz. Bug w Małkini

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki / 2010 - 2013

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki / 2010 - 2013

Kontrakt z firmą Wodociąg Marecki Sp. z o.o. na usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”.

W ramach tego projektu planowane było wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej na południowym i północnym obszarze Marek.

Realizacja Kontraktów 2, 3, 4, 5, 5a, 6 przewidywała wykonanie kanałów grawitacyjnych, ciśnieniowych i podciśnieniowych oraz odcinków bocznych wraz z niezbędnymi pompowniami sieciowymi na obszarze Marek.