ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ramach projektu „Rozwiązanie gospodarki wodościekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap Ib" / 2012 - 2013

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ramach projektu „Rozwiązanie gospodarki wodościekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap Ib

Kontrakt na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ramach projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap Ib”. 

W ramach zadania wykonane zostały:

  • Sieć wodociągowa
  • Kanał grawitacyjny
  • Rurociąg tłoczny
  • Przepompownie ścieków PS-4, PS-8, PS-9
  • Przydomowe przepompownie ścieków Ø 1000mm
  • Drogi, chodniki, place
  • Ogrodzenie i utwardzenie przepompowni ścieków.
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ramach projektu „Rozwiązanie gospodarki wodościekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap Ib
  • Łączna długość przyłączy kanalizacyjnych Ø 160 PVC - 651,0 m
  • Łączna ilość przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych Ø 160 PVC - 67 szt.
  • Średnia długość przyłącza kanalizacyjnego 9,7 m