ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Linia Kolejowa nr 7

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu / 2010 - 2013

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu / 2010 - 2013

Kontrakt z Przedsiębiorstwem Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie na usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie „Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu”. Projekt zlokalizowany był na obszarze Gminy Strzelin położonej we wschodniej części województwa dolnośląskiego w pobliżu Wrocławia.

Projekt, realizowany zgodnie z FIDIC, obejmował:

  • Budowę instalacji do suszenia osadów w Chociwelu (suszarnia solarna; 2352 m²),
  • Budowę systemu automatyki i sterowania na oczyszczalni ścieków w Chociwelu,
  • Budowę sieci wodociągowej (11,1 km),
  • Budowę kanalizacji sanitarnej (61,6 km).
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu / 2010 - 2013

Kontrakt podzielony była na cztery Zadania:

  • Kontrakt 1: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Strzelinie oraz w miejscowościach Chociwel, Pęcz i Mikoszów.
  • Kontrakt 2: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kuropatnik i Gęsiniec.
  • Kontrakt 3: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szczodrowice, Strzegów i Biały Kościół.
  • Kontrakt 4: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwelu.