ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Most na rz. Bug w Małkini

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka / 2010 - 2012

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka / 2010 - 2012

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka / 2010 - 2012

kontrakt z Urzędem Miasta i Gminy w Wieliczce na usługI Inżyniera Kontraktu w projekcie „Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka – Kontrakt 5: Nadzór nad robotami budowlanymi  - zadania Z1, Z2, Z5, Z8, Z10, Z11, Z13”.

Zamówienie składało się z następujących 7. części:

  • Część 1: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji Zadania Z1 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice (kolektory grawitacyjne – ok. 8.6 km, wyjścia z pasa drogi – ok. 0,7 km, kolektory tłoczne – ok. 3,2 km, pompownie – 1 szt.);
  • Część 2: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji Zadania Z2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach (kolektory grawitacyjne – ok. 2,2 km, wyjścia z pasa drogi – ok. 0,2 km, kolektory tłoczne – ok. 2,4 km, pompownie – 3 szt.);
  • Część 3: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji Zadania Z5 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów (kolektory grawitacyjne – ok. 14,7 km, wyjścia z pasa drogi – ok. 1,1 km, kolektory tłoczne – ok. 2,0 km, pompownie – 4 szt.);
  • Część 4: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji Zadania Z8 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Śledziejowice (kolektory grawitacyjne – ok. 16,1 km, wyjścia z pasa drogi – ok. 0,7 km, kolektory tłoczne – ok. 0,8 km, pompownie – 2 szt.);
  • Część 5: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji Zadania Z10 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Kościuszki (kolektory grawitacyjne – ok. 2,5 km, wyjścia z pasa drogi – ok. 0,2 km, kolektory tłoczne – ok. 1,0 km, pompownie – 1 szt.);
  • Część 6: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji Zadania Z11 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Zdrojowe (kolektory grawitacyjne – ok. 2,9 km, wyjścia z pasa drogi – ok. 0,2 km);
  • Część 7: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji Zadania Z13 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Ogrodowe (kolektory grawitacyjne – ok. 11,6 km, wyjścia z pasa drogi – ok. 0,7 km, kolektory tłoczne – ok. 1,8 km, pompownie – 1 szt.).