ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka II / 2012 - 2013

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka II / 2012 - 2013

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka II / 2012 - 2013

Kontrakt z Gminą Wieliczka na usługę inspektora nadzoru inwestorskiego, jak również nadzoru archeologicznego przy realizacji projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka", przy realizacji Zadania Z12 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce, os. Lekarka.

Przedmiotem zamówienia na roboty budowlane była budowa:

  • 8 210 m kolektorów grawitacyjnych,
  • 842 m wyjścia z pasa drogi,
  • 1 266,5 m kolektorów tłocznych,
  • 1266,5 m,
  • 2 pompowni.

Umowa jest kolejną usługą SAFEGE dla Gminy Wieliczka na tym projekcie. W 2011 r. podpisaliśmy bowiem umowę na madzór nad robotami budowlanymi – Zadania: Z1, Z2, Z5, Z8, Z10, Z11, Z13.