ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kolektora Wiślanego w Warszawie / 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kolektora Wiślanego w Warszawie / 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kolektora Wiślanego w Warszawie / 2019

31.10.2019 podpisaliśmy kolejny - wyjątkowy - kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na pełnienie funkcji inżyniera dla „Budowy kolektora Wiślanego”. Wartość naszej usługi to niemal 15 mln złotych.

Kolektor Wiślany o długości 9,5 km będzie jednym z dwóch kolektorów tranzytowo-retencyjnych będących elementem projektu rozbudowy pojemności retencyjnej warszawskiej kanalizacji ogólnospławnej.

Budowa centralnego systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej pozwoli na ograniczenie ryzyka podtopienia ściekami obszarów Warszawy w trakcie intensywnych opadów deszczu, wpłynie również na zwiększenie bezpieczeństwa pracy oczyszczalni ścieków poprzez zapewnienie równomiernej dystrybucji ścieków. Uszczelnienie układu odbioru ścieków i zwiększenie pojemności retencyjnej sieci kanalizacyjnej pozwolą ograniczać negatywne skutki zmian klimatycznych.

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności.

Kolektor zostanie wykonany metodą mikrotunelingu – będzie najdłuższym - aż 9,5 km - kanałem o takiej średnicy (do 3,2 m) wykonanym tą metodą w Polsce. Na jego trasie znajdzie się ok. 70 studni rewizyjnych i 10 komór technologicznych. Kolektor będzie posadowiony na głębokości od 6 do 15 m.

Kolektor Wiślany to element projektu rozbudowy pojemności retencyjnej stołecznej kanalizacji ogólnospławnej sprzyjający ochronie wód. Zadaniem kolektora jest transport i retencjonowanie ścieków i wód opadowych przejmowanych z istniejących kolektorów burzowych lewobrzeżnej Warszawy. Dzięki tej oraz innym inwestycjom, realizowanym w ramach budowy Centralnego Systemu Zarządzania Siecią Kanalizacji zmniejszy się ryzyko zrzutu ścieków burzowych do Wisły, a także lokalnych podtopień w Warszawie. Dzięki uzyskanej pojemności budowanego kolektora, odpowiadającej ponad 13 basenom olimpijskim (ok. 50 tys. m3), zapewniony zostanie bardziej równomierny transport ścieków do oczyszczalni, co w efekcie zasadniczo zwiększy również bezpieczeństwo i efektywność jej pracy.

Wszystkie prace realizowane są też z myślą o ochronie środowiska, w szczególności o ograniczeniu wprowadzania do wód związków biogennych (azotu i fosforu), które mają duży wpływ na ich eutrofizację.

To przedsięwzięcie na skalę europejską zapewni komfort prawie dwóm milionom mieszkańców Warszawy i okolic, zaś główne korzyści wynikające z inwestycji to:

  • ograniczenie ryzyka powstawania rozlewisk i podtopień w trakcie intensywnych opadów deszczu,
  • zwiększenie bezpieczeństwa pracy oczyszczalni ścieków poprzez zapewnienie ich równomiernej dystrybucji,
  • uszczelnienie układu odbioru ścieków i zwiększenie pojemności retencyjnej sieci kanalizacyjnej w odpowiedzi na negatywne skutki zmian klimatycznych, np. obfite ulewy i burze.