ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc –...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz

25.10.2023 podpisaliśmy kontrakt z PKP PLK S.A. z siedzibą w Warszawie na pełnienie nadzoru inżynierskiego nad realizacją projektu wykonawczego branży srk oraz kompleksowych robót budowlanych na linii kolejowej nr 104 na odcinku A1 Chabówka - Rabka Zaryte i odcinku E bocznica Klęczany – Nowy Sącz w ramach Projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz”.

Na przedmiot umowy składają się dwa kontrakty:

 1. Kontrakt budowlany nr 1: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A1 od km 0+576 do km 6+100  wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104, wzdłuż linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka na odc. od km ist. 33+830 do km ist. 35+313 oraz na stacji Chabówka”,
 2. Kontrakt budowlany nr 2: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. E od km 61+220 do km 73+892 wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 61+220 (km istn. 63+965) do km 73+892, wzdłuż linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów na odc. od km 87+700 do km 90+345 oraz na stacji Nowy Sącz”.

Nasi eksperci zapewnią nadzór robót polegających na rozbiórce, budowie, rozbudowie i przebudowie infrastruktury w branżach:

 • układy torowe (w tym nawierzchnia i podtorze)
 • roboty geotechniczne,
 • urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),
 • obiekty inżynieryjne, w tym budowa nowych skrzyżowań dwupoziomowych,
 • obiekty obsługi podróżnych i małej architektury,
 • obiekty kubaturowe,
 • układy drogowe, w tym m.in. przejścia i przejazdy kolejowo-drogowe,
 • urządzenia i sieci telekomunikacyjne,
 • sieć trakcyjna 3 kV DC (w tym urządzenia sterowania w CUiD),
 • układy zasilające odbiory nietrakcyjne – LPN (w tym urządzenia sterowania w CUiD),
 • elektroenergetyka nietrakcyjna,
 • układ zasilania sieci trakcyjnej
 • hydrotechnika,
 • odwodnienie,
 • urządzenia i sieci sanitarne,
 • usunięcie kolizji z instalacjami technicznymi,
 • ochrona środowiska.