ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Sektory » Transport kolejowy

Transport kolejowy

Modernizacja linii kolejowej E-20 - SUEZ Consulting - SAFEGE

Długość sieci kolejowej w Polsce to niemal 21 000 km. Nasz kraj jest w światowej czołówce, jeśli chodzi o średnią gęstość sieci kolejowej – wynosi ona 6,3 km na każde 100 km² kraju i jest wyższa od średniej dla wszystkich krajów UE (4,9 km/100 km²). Dodatkowo posiadamy połączenia szerokotorowe z Rosją (ok. 400 km). W roku 2020 długość linii kolejowych pozwalających na ruch pociągów z prędkością 160 km/h ma wynieść już 350 km.

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna - nadzór SUEZ Consulting - SAFEGE

Polska od ponad dekady stale intensywnie rozwija infrastrukturę kolejową, do czego także SUEZ Consulting - SAFEGE mogła się przyczynić i przyczynia się nadal. Łącznie udało nam się zmodernizować/rozbudować ponad 2 070 km sieci kolejowej (nadzór/projektowanie). 

 Nasze kolejowe inwestycje to między innymi:

 • „Nadzór i zarządzanie nad modernizacją linii kolejowych na odcinku Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z budową Węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź Fabryczna” (największa obecnie inwestycja budowlana w Polsce), 
Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna - nadzór SUEZ Consulting - SAFEGE
 • „Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II": 1. LOT A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice)”,
 • „Nadzór nad modernizacją linii kolejowej E65 na odcinku od 131,100 do km 184,800 (obszar LCS Działdowo)”,
 • „Zaprojektowanie i wykonanie ERTMS/ETCS poziom 2/GSM-R" na odcinku Warszawa Zachodnia - Miedniewice w km 3,900 - 61,350 linii nr 1 w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice)",
 • „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn – Szczytno – Szymany (odcinek Olsztyn – Szczytno – linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany – Szczytno – linia kolejowa nr 35) jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem – etap I”,
 • „Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz – Etap IA”
 • Rozpoczynamy realizację nadzoru nad „Modernizacją linii kolejowej nr 8, odcinek Okęcie - Radom" (62 km linii kolejowej) o wartości robót ok. 2 mld PLN oraz
 • "Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz"" o wartości robót niemal 3 mld PLN.
Modernizacja-linii-kolejowej-E-20 - nadzór SUEZ Consulting - SAFEGE

Obsługujemy również projekty z zakresu zwiększania bezpieczeństwa ruchu kolejowego, jak „Wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziom 1 na liniach kolejowych 570 i 64 na odcinku Psary – Kozłów” (nadzór i zarządzanie projektem) i opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Utworzenie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego”.

Linia kolejowa Wwa-Skierniewice - nadzór SUEZ Consulting - SAFEGE

Oprócz tego mamy w swoim portfolio również projekty transportu miejskiego, takie jak:

 • „Budowa Szybkiego Tramwaju i zajezdni w Poznaniu”,
 • „Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo wraz z pętlą tramwajową w Poznaniu",
 • „Pełnienie funkcji Managera Projektu przy realizacji budowy zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie” w ramach projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”,
 • „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlano – montażowych w formule ‘zaprojektuj i wybuduj’ dla zadania pn.: Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I”,
 • „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją umowy na roboty budowlane dla zadania: „Przebudowa układu drogowo- torowego w ul. Narutowicza na odcinku Sienkiewicza - POW z wyłączeniem skrzyżowania z ulicą Kilińskiego - zaprojektuj i wybuduj”,
 • Inżynier Kontraktu dla inwestycji: „Projekt Krakowskiego Transportu Miejskiego System Obszarowego Sterowania Ruchem i System Nadzoru Ruchu Tramwajowego” i wiele in.
Nasze projekty powiązane z sektorem:
 1. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa peronów nr 1 i 2 na przystanku osobowym Kraków Business Park wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej / 2021 - 2023
 2. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Podmiejskiej Kolei aglomeracyjnej – PKA: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej - Rzeszów / 2020 - 2024
 3. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą (WKD Podkowa Leśna - Grodzisk Maz.) / 2020 - 2028
 4. INŻYNIER KONTRAKTU: Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice - granica województwa (mijanka w Barwałdzie Średnim) / 2020 - 2021
 5. PROJEKTOWANIE: Przebudowa infrastruktury torowej wraz z instalacją sanitarną oraz przystosowaniem obiektu maszynowni i sterowni na zaplecze socjalno-magazynowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na bocznicy kolejowej w Zakopanem / 2020 - 2021
 6. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap II b / 2020 - 2021
 7. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice / 2020 - 2026
 8. PROJEKTOWANIE: Wykonanie koncepcji technologii i organizacji centrum obsługi technicznej w rejonie przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią / 2020
 9. PROJEKTOWANIE: Odtworzenie drogi technologicznej z torem nr 312 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów / 2019
 10. PROJEKTOWANIE: Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu / 2019
 11. PROJEKTOWANIE: Budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka w Poznaniu / 2019 - 2020
 12. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Rzepin / 2019 - 2021
 13. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Świebodzin / 2019 - 2022
 14. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Palędzie / 2019 - 2021
 15. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Witnica / 2019 - 2021
 16. INŻYNIER KONTRAKTU: Wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziom 1 na liniach kolejowych 570 i 64 na odcinku Psary - Kozłów / 2014 - 2021
 17. PROJEKTOWANIE + POMOC TECHNICZNA: Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol / 2014 - 2015
 18. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej E65 na odcinku od 131,1 do km 184,8 (obszar LCS Działdowo) / 2009 - 2011
 19. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN w Białej Piskiej / 2010 - 2012
 20. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) / 2010 - 2012
 21. INŻYNIER KONTRAKTU: Likwidacja wąskich gardeł poprzez poprawę stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – most na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice w km 110,586 / 2015 - 2016
 22. PROJEKTOWANIE: Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie / 2015 - 2016
 23. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków / 2016 - 2019
 24. PROJEKTOWANIE + POMOC TECHNICZNA: Utworzenie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego / 2015 - 2017
 25. PROJEKTOWANIE: Ochrona przeciwpożarowa podziemnej części dworca kolejowego Warszawa Centralna oraz nadzór autorski w czasie realizacji tego zdania - Warszawa / 2015 - 2018
 26. POMOC TECHNICZNA: Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15 / 2014 - 2015
 27. POMOC TECHNICZNA: Korekta do studium wykonalności dla budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15 / 2015 - 2016
 28. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na terenie województwa Wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z Aglomeracją Poznańską na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz – etap IA/ 2014 - 2018
 29. PROJEKTOWANIE: Estetyzacja hali głównej, galerii zachodniej oraz niewyremontowanej galerii północnej dworca Warszawa Centralna / 2014
 30. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap I (cały kraj) / 2014 - 2016
 31. PROJEKTOWANIE: Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej dworca kolejowego Warszawa Centralna / 2014
 32. INŻYNIER KONTRAKTU: Nadzór nad modernizacją linii kolejowych na odcinku Łódź Widzew – Łódź Fabryczna wraz z budową Węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź Fabryczna / 2012 - 2015
 33. INŻYNIER KONTRAKTU: Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn – Szczytno – Szymany / 2012 - 2015
 34. INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych robót torowych w torze nr 2 na szlaku Tunel – Charsznica / 2016
 35. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom / 2016 - 2027
 36. PROJEKTOWANIE: Stacja trafo DC-1 na Dworcu Centralnym w Warszawie / 2016
 37. INŻYNIER KONTRAKTU: Roboty w zakresie IT dla projektu „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap I, odcinek Łódź Widzew – Łódż Fabryczna” / 2016 - 2018
 38. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa pochylni ruchomych Dworca Centralnego w Warszawie / 2016 - 2017
 39. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań, odcinek Sochaczew-Swarzędz / 2016 - 2023
 40. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze / 2017 - 2022
 41. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew z robotami na odc. Warszawa Rembertów oraz prace na linii E75 na odcinku Czyżew -Białystok / 2017 - 2023
 42. PROJEKTOWANIE: Modernizacja linii kablowych SN 15kv / 2017 - 2020
 43. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Mydlniki – Podłęże / 2017 - 2022
 44. INŻYNIER KONTRAKTU: Roboty budowlane na linii kolejowej nr 7, łączącej Warszawę z przejściem granicznym Dorohusk na Ukrainie; odc. Otwock - Lublin / 2017 - 2025
 45. PROJEKTOWANIE: Przebudowa wyjścia linii potrzeb nietrakcyjnych Podbory Kalwaria oraz Modernizacja linii średniego napięcia z rozdzielnic siłowych RS 2 Prokocim do stacji transformatorowej ST 10 Płaszów
 46. PROJEKTOWANIE: Podstacja trakcyjna Miasteczko / 2017
 47. PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy od KS Białośliwie do odłącznika kabla zasilacza 510, 520, 530, 540 / 2017
 48. PROJEKTOWANIE: Przebudowa i budowa dworców kolejowych Doliny Popradu - 16 lokalizacji / 2017 - 2019
 49. PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy i powrotnych - PT Piła / 2017
 50. PROJEKTOWANIE: Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu / 2017 - 2021
 51. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie - Smardzów / 2017 - 2018
 52. PROJEKTOWANIE: Przebudowa części towarowej i osobowej kolejowego przejścia granicznego w Medyce wraz z towarzyszącą infrastrukturą / 2017
 53. PROJEKTOWANIE: Przebudowa dworca kolejowego Pionki Zachodnie, Pionki, Ruda Wielka, Zajezierze koło Dęblina, Żytkowice, Jastrząb, Mrozy, Łuków / 2017 - 2019
 54. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Batowice – Podłęże / 2017 - 2021
 55. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa torowiska na ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim / 2017 - 2022
 56. INŻYNIER KONTRAKTU: Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec / 2017 - 2021
 57. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658, 699 (Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka) / 2018 - 2022
 58. PROJEKTOWANIE: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Kolejowym w Biskupicach, w tym budowa ul. Nowej i ul. Popiela” / 2017
 59. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Zgorzelec Ujazd / 2018 - 2024
 60. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), etap III Rzeszów Główny / 2018 - 2024
 61. POMOC TECHNICZNA: Analiza techniczna trasy tramwajowej do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 w Poznaniu / 2018
 62. ODBIORY: Rozbudowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu / 2018
 63. PROJEKTOWANIE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 / 2018
 64. INŻYNIER KONTRAKTU: Zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii 278 Węgliniec – Zgorzelec / 2018 - 2021
 65. PROJEKTOWANIE: Przebudowa zasilaczy sieci trakcyjnej KS Wrocław Główny z uzyskaniem pozwoleń i zgód / 2017
 66. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Piła Główna / 2017 - 2022