ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Obwodnica Radomia

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej w Łazach / 2009 - 2013

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej w Łazach / 2009 - 2013

Kontrakt z Urzędem Miejskim w Łazach na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu p.n.: „Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz  z I etapem sieci kanalizacyjnej” realizowanego przez Gminę Łazy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013.

Projekt obejmował budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Turza dla miasta Łazy i sołectwa o przepustowości docelowej Qs=1058 m3/d z możliwością przyjęcia ścieków deszczowych z odcinków kanalizacji ogólnospławnej w ilości około Qd=1100 m3/d.

Technologia oparta była na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego z możliwością zastosowania równoczesnej nitryfikacji i denitryfikacji oraz ze stabilizacja osadu nadmiernego w procesie oczyszczania.

Ponadto wybudowano I etap sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 15,6 km, w tym 0,3 km rurociągu tłocznego oraz 2,9 km – 410 szt. przyłączy kanalizacyjnych – wraz z przebudową dotychczasowej kanalizacji ogólnospławnej na deszczową oraz 1 przepompownię ścieków.